Kdo smo

Tekaško društvo Bela krajina (TKD Bela krajina) je bilo ustanovljeno 27. 11. 2015 na pobudo rekreativnih tekačev iz občine Metlike, Črnomlja in Semiča. Osnovno poslanstvo je združevanje in povezovanje posameznikov iz območja Bele krajine ter širšega območja, ki gojijo zdrav način življenja in aktivno preživljajo prosti čas. Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno. Vključuje otroke, mladino in odrasle. Je nestrankarska organizacija, ki temelji na načelu enakopravnosti članov in javnosti dela.

Ustanovitelji tekaškega društva:

 • Željka Janjac
 • Željko Goleš
 • Tina Leščanec
 • Janez Mavretič
 • Ilija Šajatović
 • Andrej Pezdirc
 • Sandi Lazukin
 • Gregor Laj
 • Ciril Totter
 • Tihomir Skoliber
 • Andrej Plut
 • Ivan Božičevič
 • Kambič Toni
 • Barbara Forstner
 • Slavko Žagar

 

Predsednik društva: Janez Mavretič

Podpredsednik: Andrej Pezdirc

Tajnica: Tina Leščanec

Blagajničarka: Maja Slak Hrnjak

 

Cilji društva so:

 • vzpodbuditi in omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa vseh starostnih skupin;
 • ozaveščati prebivalstvo o zdravem načinu življenja;
 • omogočati športno udejstvovanje vsem, ki si to želijo;
 • predstavljati in gojiti rekreativen tek kot zdrav način življenja;
 • zagovarjati moralne vrednote kot so poštenost, fair play, skrb do soljudi, okolja;
 • podpirati in pomagati svojim članom, da uresničijo svoje tekaške želje in cilje.

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:

 • izvajanje organizirane vadbe teka;
 • izvajanje šole teka za začetnike;
 • vzpodbujanje in organiziranje aktivnosti, ki so v povezavi z vadbo teka (svetovanje, nordijska hoja, tek na smučeh…);
 • z organiziranjem tekaških prireditev/tekmovanj in sodelovanjem na tekaških prireditvah/tekmovanjih, ki jih organizirajo druge organizacije in društva;
 • z organiziranjem strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov;
 • s širjenjem športne kulture in popularizacije športa;
 • s posredovanjem strokovnih informacij s področja športa in posebej s področja rekreativnega teka;
 • z drugimi nalogami v skladu z interesi članov in sklepi organov društva.

 

Statut Tekaško društvo Bela krajina